Σερφάροντας*

Recursos en la red y material de apoyo de GRIEGO para el aula de autoaprendizaje de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid-J. Maestro *[serfárondas] = navegando (por Internet)...

17 novembre 2006

Sesión de trabajo 17/11

Propuestas 3º

Α. Una posibilidad de ejercicios en la red son los test de nivel (τεστ επιπέδου) que ponen a nuestra disposición algunas instituciones que se dedican a la enseñanza del griego. Un ejemplo de tales ejercicios son los que nos propone το Ινστιτούτο Νεο-Ελληνικών Σπουδών Παρισιού en su página

http://www.ienh.org/_GR/test.htm

InstNeoParisiTest

en donde podemos hacer ejercicios de elección múltiple de hasta tres niveles, αρχάριο, ενδιάμεσο και προχωρημένο, y luego consultar nuestras dudas en griego en la soluciones.Otra institución que nos propone pruebas de nivel on line es la Ελληνοαμερικανική Ένωση. Con el formato de la elección múltiple y completar huecos podemos medir nuestro nivel de lengua en ejercicios con dificultad progresiva. Podemos acceder abriendo esta dirección:

http://pta.hau.gr/

HAUtest

Deberemos hacer clic en Want to register a new account?

Esta página nos exige registrarnos con un email y algunos datos básicos, pero los test son interesantes. Cumplimentando el formulario de registro nos dará un código que deberemos copiar e introducir en el campo correspondiente, y luego elegir el test de griego disponible en Test your greek-TAKE. Arriba nos da el tiempo disponible para la realización de la prueba.


Β. Κατανόηση Προφορικού Λόγου ΤΟ ΡΕΜΕΤΙΚΟ

Θα δουλέψουμε με ένα από τα αρχεία που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

Διάβασε τις ερωτήσεις και άκουσε δύο φορές το κείμενο (Προσοχή: η άσκηση είναι μόνο για τα πρώτα 4 λεπτά του βίντεο).

Κατέβασε τις ερωτήσεις πατώντας Rebetico_erotisis

EkpTileorasi

Άνοιξε το αρχείο βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης πατώντας εδώ:

rtsp://vod.grnet.gr/uoa/ekp_thleor/Music.


Μπορείς να κατεβάσεις τις λύσεις και το κείμενο πατώντας rebetico_lisis.Propuestas 1º

Enlaces:

Filoglosía

Lexis

Ártemis
Escrito por serfarondas a las 13:52 - Όλες οι τάξεις - Todos los cursos - Commentaires [0] - Enlave perm. [#]

Comentarios

Escribir un comentario