Σερφάροντας*

Recursos en la red y material de apoyo de GRIEGO para el aula de autoaprendizaje de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid-J. Maestro *[serfárondas] = navegando (por Internet)...

01 novembre 2006

Ελληνοαμερικανική Ένωση Hellenic American Union Podcasts

    Esta vez nuestra propuesta para autoaprendizaje de GRIEGO consiste en material didáctico, de diferentes niveles planteados progresivamente, basado en las últimas tecnologías y que nos ofrece totalmente gratis a través de la red la Ελληνοαμερικανική Ένωση (Hellenic American Union), con sede en Atenas, a través de su completa página web:

HAU1

http://www.hau.gr/hau/el/Home.html

Θέλετε να μάθετε ελληνικά ή να βελτιώσετε τα ελληνικά σας; Τώρα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει δωρεάν μαθήματα ελληνικών σε μορφή podcast. Κάθε Παρασκευή, θα σας δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσετε και ένα νέο μάθημα. Συνολικά, θα προσφερθούν 80 podcast, τα οποία θα μπορείτε να κατεβάζετε στο iPod ή οποιοδήποτε mp3 player χρησιμοποιείτε.

    Quizá lo más interesante para nosotros sea el que son unidades en formato podcast (en mp3) que podemos oír directamente on line en nuestro ordenador, pero que además se nos ofrecen para que podamos bajárnoslas, guardarlas y escucharlas cuando queramos en nuestro iPod o cualquier otro lector de mp3, al tiempo que disponemos de material por escrito sobre cada unidad en formato pdf que podemos salvar e imprimir para seguir cada unidad de manera completa. Si bien la página de la Ελληνοαμερικανική Ένωση está disponible en griego e inglés, lo que nos va a permitir seguir las instrucciones fácilmente, los documentos escritos que acompañan a cada podcast no contienen muchas explicaciones ni textos (aunque sí bastantes imágenes) que no sean en griego, lo cual también puede resultar un interesante desafío para trabajar el vocabulario con la ayuda de un diccionario. He aquí un ejemplo del número1:

HAU3

http://www.hau.gr/sitecontent/Introductions.pdf

    La página en concreto que nos permite abrir tanto los archivos sonoros como los escritos, hasta de un total al día de hoy de 34 (¡estupendo! Tienen previsto que lleguen a 80…), es la siguiente:

HAU2

http://www.hau.gr/hau/el/services_mg_podcast.html

    Además ofrece el servicio RSS para ser informado de la publicación de un nuevo podcast.

    Esta vez nos lo han puesto especialmente fácil y atractivo: ¡¡¡no hay excusas!!! Seguro que puedes encontrar aquí una unidad que te ayude a mejorar tu nivel.

Καλή δουλειά!!!
Y recordad que nos gusta leer vuestras opiniones, que podéis hacernos llegar
en el enlace a
COMENTARIOS (abajo).

Escrito por serfarondas a las 14:42 - Όλες οι τάξεις - Todos los cursos - Commentaires [0] - Enlave perm. [#]

Comentarios

Escribir un comentario