Σερφάροντας*

Recursos en la red y material de apoyo de GRIEGO para el aula de autoaprendizaje de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid-J. Maestro *[serfárondas] = navegando (por Internet)...

07 novembre 2005

Algunas palabras sobre esta página... Λίγα λόγια για την ιστοσελίδα αυτή...

    Esta página, realizada sobre un formato de blog o bitácora, está concebida como una herramienta de asistencia y ayuda al autoaprendizaje para los alumnos de griego de la Escuela Oficial de Idiomas J.Maestro de Madrid, España, aunque sabemos que es seguida por otros interesados de muchos lugares.
 

    Se pretende que vaya recogiendo y reuniendo periódicamente pistas para la explotación de las posibilidades que hoy en día nos ofrece la red para el aprendizaje del GRIEGO, que pueden (y deben) complementar los conocimientos que se adquieren en nuestras clases presenciales, además de dar información sobre algunas herramientas básicas para movernos en griego por la red.
 

    Esta página, mantenida con más entusiasmo que maña informática por el profesor Leandro García, del departamento de Griego, está abierta a todo tipo de comentarios, observaciones, sugerencias y colaboraciones que puedan llegar de nuestr@s alumn@s o cualquier otr@ interesad@.


 

    Αυτή η ιστοσελίδα, σε μορφή μπλογκ, αποτελεί ένα εργαλείο υποστήριξης και βοήθειας κυρίως για τους μαθητές του Τμήματος Νέων Ελληνικών της Κρατικής Σχολής Γλωσσών J. Maestro της Μαδρίτης (Ισπανία), με στόχο την αυτοδιδασκαλία. Γνωρίζουμε όμως πως τη διαβάζουν και ενδιαφερόμενοι από πολλά άλλα μέρη.

    Σκοπός της είναι αφενός να συγκεντρώνει κατά διαστήματα πληροφορίες για τις δυνατότητες που μας παρέχει σήμερα το Διαδίκτυο για την εκμάθηση των ελληνικών, οι οποίες μπορεί (και πρέπει) να συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές στα μαθήματά μας, και αφετέρου να προσφέρει μια στοιχειώδη ενημέρωση για μερικά εργαλεία απαραίτητα στη χρήση του Διαδικτύου από ελληνομαθείς.

    Η ιστοσελίδα, τη διατήρηση της οποίας έχει αναλάβει ο καθηγητής του Τμήματος Ελληνικών, Leandro García, είναι ανοιχτή σε κάθε είδους σχόλια, παρατηρήσεις, υποδείξεις και προτάσεις συνεργασίας που να προέρχονται από τους μαθητές μας ή από κάθε ενδιαφερόμενο. Οι τυχόν ελλείψεις, που δεν μπορούν απλώς και μόνο με τον ενθουσιασμό να καλυφθούν, αποτελούν κίνητρο για μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσής της.

 

Καλώς όρισες!!

Escrito por serfarondas a las 07:47 - Commentaires [0] - Enlave perm. [#]

Comentarios

Escribir un comentario